Националната сигурност и глобално противопоставяне

Разговаряме с о.р. полк. Чавдар Борачев – председател на Асоциацията на разузнавачи от резерва: Причини и последици на глобалното противопоставяне. Икономически и военни аспекти. Глобалното противопоставяне и българската национална сигурност. Военното разузнаване в системата за национална сигурност.

Икономически проблеми на "прехода" в България

Християнството и европейската цивилизация

Facebook коментари

Бинар коментари (0) :