Християнството и европейската цивилизация

С доц. Александър Николов от Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ разговаряме за християнството: Възникване и влияние на религията; справедливост и хуманизъм; формирането на европейската цивилизация; социалният въпрос и социализмът; съвременната геополитика и ролята на православието.

Националната сигурност и глобално противопоставяне

Свети Климент Охридски и славянската цивилизация

Facebook коментари

Бинар коментари (1) :

  1. Не остана време да засегнем всички предвидени теми, но в някое следващо предаване ще продължим. Темата заслужава всестранно обсъждане.