Европейски оркестров форум

Мост между оркестровото изкуство на Изтока и Запада в Европа.

Регионалната среща на Европейския оркестров форум, организирана от Българската асоциация на работодателите в културата (БАРОК) и Българското национално радио, се провежда на 28 и 29 октомври 2016 г.

Работната среща ще постави началото на балканско-европейски диалог за оркестровото изкуство.

Основни теми:

Празен ли е портфейлът?

За кого свирим?

Пътуване към бъдещето.

В приложно-обучителния форум участват европейски експерти от Великобритания, Полша и Финландия, както и представители на регионалните обществени оператори – Румънското национално радио, Радиото и телевизията на Сърбия, Македонската филхармония и Черна гора.

„Чрез видео конферентни връзки с големи диригенти и мениджъри на оркестри от Брюксел, Виена, Париж, Екатеринбург и Будапеща ще разширим формата на срещата. Очаквам да се включат български музиканти и ръководители на Асоциацията на европейските фестивали и на Световната федерация на музикантите. За експертите в класическата музика е подготвена изненада от Оркестъра за народна музика на БНР, поясни Момчил Георгиев, член на Управителния съвет на БНР.“

Европейският оркестров форум е мрежа на европейските асоциации на оркестрите на 16 държави. Националните оркестрови асоциации обединяват състави от симфоничния жанр и лобират за тях. Те са и работодателски организации – занимават се активно със социалния диалог в страните си и на европейско ниво. Балканските страни все още нямат създадени такива асоциации и една от целите на форума е да бъдат стимулирани хората, работещи с класически оркестри, да създават свои сдружения.

Лицата на Радио София

Златният будилник 2016

Facebook коментари

Бинар коментари (0) :