Тюмата – свещената сила на суфи музиката

Ансамбъл „Тюмата“ в Бинар Live

‘Тюмата“ е турски ансамбъл с над 40-годишна история, която е неразривна част от популяризирането на древната музикална и танцова суфи традиция. Създател и ръководител на ансамбъла е проф. д-р Оруч Гювен. Той работи през всичките тези години много активно за изследване на турската музикална традиция през вековете. Открива в нея следи от средноазиатските лечители (шамани) – бакши, персийската музикална система на дестгахите, персийската литература, арабските маками, християнското отшелничество от Мала Азия и редица други културни влияния.

Сема в Гьокчедере, до град Ялова в Турция, организирана от анасмбъл "Тюмата".

Сема в Гьокчедере, до град Ялова в Турция, организирана от ансамбъл „Тюмата“.

Последните десет години в селцето Гьокчедере, до град Ялова в Турция, „Тюмата“ организират отворена Сема за хората от цял свят. Стотици представители на над 60 страни посещават събитието.

Богатият музикално-теоретичен инструментариум, с който борави малоазийската духовна традиция, достига своя връх в ритуалния танц Сема, създаден от персийския поет Мевлява Джелаледин Руми (1207-1273). Силно влияние върху шиитската средновековна традиция оказва персийският поет Хадже Шамс ед-Дин Мохамад Хафез-е Ширази (ок.1325/1326 — 1389/1390). От него черпят вдъхновение и съвременните представители на духовните ордени в Иран и Турция. За да придобиете по-добра представа за влиянието, което Хафез оказва и до ден днешен, ви предлагаме съвременна музикална интерпретация на негов стих в изпълнение на канадско-иранския ансамбъл „Константинопол“ и африканския глас на Аблай Цисоко от народа мандика от Западна Африка.

Ето и превода на тази песен, създадена по стиха (перс. газел) на Хафез: „О, къде си, моя дива газела? В мен има толкова много любов и привързаност към теб… Ела, за да се грижим един за друг и да не бъдем вече две отделни същества.“

Анасамбъл „Тюмата“ представи на 18 ноември в Независим театър, София танца на мевлевите, традиционното песенно изпълнение на илахии и танци от ордена на бекташиите.

Повече за персийската поезия и култура можете да видите тук.