Algorithm @ Subfactor Podcast

По-строго казано, алгоритъмът е ефективен метод, който при даден списък от коректно дефинирани команди за изпълнение на задача и зададено едно начално състояние преминава през коректно дефинирана поредица от последователни състояния и завършва в едно крайно състояние. Преходът между състоянията не е задължително да е детерминиран: някои алгоритми, известни като вероятностни алгоритми, съдържат в себе си случайност.

По нашенски казано, дуото Algorithm гостува в нашия подкаст формат. Това означава два часа музика на живо от 20:00 в неделя по Бинар.

Може да ги чуеш и на 27.01 тук.

ViceLeven@Subfactor

DJ Eryc@Subfactor

Facebook коментари

Бинар коментари (0) :