Приказка за любовта

С поета Любомир Чернев търсим усещане за доброта и дългия път от сърцето до словото.

Водещи: Анелия Велинова и Владислав Кацарски

Книгата - отговор и отговорност

Анджела Барбу – експериментатор в изкуството

Facebook коментари

Бинар коментари (0) :