Монументи на любовта

Разговор с художника Ивайло Пашкулски:

През очите на красотата
Философия на любовта
Как се търсят съмишленици

Водещи: Анелия Велинова и Владислав Кацарски 

Нека слънцето заблести

Заетост при лица с хуманитарен статут

Facebook коментари

Бинар коментари (0) :