Слушай

Гостуват ни Назъм Мюмюнов и Димитър Христов, наричани още Инди и Митач.

ВСИЧКО