Предизвикателства пред журналистиката в полза на обществото

Публична лекция на американския журналист Дийн Старкман и АЕЖ България.

Една от основните роли на журналистиката е да информира обществото и да е независим коректив на властта. Поредица от икономически и политически събития обаче доведе до криза не само медийния сектор, но и демокрацията като цяло. Какво всъщност означава журналистика в служба на обществото и защо нейното изчезване може да застраши нормалното функциониране на демократичните институции?

Асоциацията на европейските журналисти кани американския журналист Дийн Старкман, който е един от редакторите на Paradise Papers и има над 20-годишен опит в издания като The Wall Street Journal. Той обобщава как стигнахме дотук, какво означава това за демокрацията и какво може да се направи по въпроса.

Дни на архитектурното наследство

Facebook коментари

Бинар коментари (0) :