История и политика

RSS
Европа на две или без скорости

Европа на две или без скорости

Румен Дечев
Преди 2 години

Разговор с проф. д.ф.н. Васил Проданов от УНСС.

Президентски избори без кандидати

Президентски избори без кандидати

Румен Дечев
Преди 2 години

Ще се прояви ли гражданското общество?

Алтернативна Европа

Алтернативна Европа

Румен Дечев
Преди 2 години

Разговор с д-р Калоян Методиев, политолог и преподавател в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Свети Климент Охридски и славянската цивилизация

Свети Климент Охридски и славянската цивилизация

Румен Дечев
Преди 2 години

Разговор с проф. дфн. Искра Христова-Шомова от Катедрата по кирилометодиевистика към в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Християнството и европейската цивилизация

Християнството и европейската цивилизация

Румен Дечев
Преди 3 години

Разговор с доц. Александър Николов от Историческия факултет на Софийския университет.

Националната сигурност и глобално противопоставяне

Националната сигурност и глобално противопоставяне

Румен Дечев
Преди 3 години

Разговор с о.р. полк. Чавдар Борачев.

Икономически проблеми на „прехода“ в България
Накъде върви Латинска Америка

Накъде върви Латинска Америка

Румен Дечев
Преди 3 години

Журналистката Къдринка Къдринова говори за Латинска Америка.

Ще се върне ли империализмът

Ще се върне ли империализмът

Румен Дечев
Преди 3 години

Разговор с Къдринка Къдринова.

Италия и Европа

Италия и Европа

Румен Дечев
Преди 3 години

Разговор с Джулието Киеза.