Образователен европроект на НПО обвинен в плагиатство

09/02/2016
фрагмент от корицата на книгата.
Фрагмент от корицата на книгата.

В началото на учебната 2015/2016 Бинар представи проекта „Да отгледаш ксенофоб“ с фокус върху визуалното и текстово съдържание на българските читанки и учебници с автори д-р Силвия Борисова, д-р Венелин Стойчев, д-р Нора Голешевска, Ани Маринова, Юлиан Борисов, Деница Асенова, Полина Христова, Дария Яхимовска. Проектът беше придружен и от застъпническа кампания за толерантно образование. Поканихме и д-р Венелин Стойчев, за да обговорим тези важни за обществото ни теми.

Няколко месеца по-късно създателите на изданието „Българският буквар. 200 години в първи клас” Антон Стайков и Свобода Цекова сигнализираха медиите и обществото, че в един от докладите на проекта „Да отгледаш ксенофоб“ е плагиатствано тяхното изследване. Става дума за доклада „Скрийнинг за толерантност и човешки права. Изследване на визуалното и текстово съдържание на учебниците за начален етап на държавния образователен цикъл в България” с автор Ани Маринова. Според Стайков и Цекова е налице неразрешено използване на текстово и визуално съдържание и некоректно цитиране, както и липса на такова в цели пасажи от доклада.

След поредица медийни дискусии екипът на проекта „Да отгледаш ксенофоб – застъпническа кампания за толерантно образование” излезе с официална позиция, подписана от Ани Маринова, в която екипът на проекта смята обвиненията на Антон Стайков и Свобода Цекова към тях за неоснователни. Екипът не твърди, че книгата “Българският буквар. 200 години в първи клас” е тяхно произведение, нито претендира за авторство върху произведението или части от него. Напротив, според тях в доклада си Ани Маринова е цитирала коректно използваните текстове и пасажи от произведението.

Те уточняват, че ползването на части от публикувани произведения без съгласие на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение, които са необходими за обзор, критика, анализ, коментар или друг вид научно изследване, е допустимо от закона за научни и образователни цели при посочване на източника и името на автора, както е в техния случай.

Проектът „Да отгледаш ксенофоб“ е на стойност 39 000 евро, от които 35 000 евро са осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. И въпреки че проектът не е с търговска цел, със сигурност изпълнителите имат финансова изгода от него.

Според тях обаче проектът „Да отгледаш ксенофоб” се ползват като мишена за недоказани и силно субективни нападки и обвинения. Поредицата от медийни изяви, без да е налице искова претенция за защита на авторско право, създава впечатление за планирана кампания.

Пред Бинар Стайков и Цекова пък уточниха, че имат претенции към изпълнението на  един-единствен доклад от проекта, а не към целите и идеите на кампанията.

Авторите на „Българският буквар. 200 години в първи клас” потърсиха професионално мнение и експертна оценка от страна на Институт “Отворено общество”. Те получиха отговор от Десислава Тенчева, координатор на тематична област„Демокрация, права на човека и добро управление“ към “Програма за подкрепа на НПО в България”.

Според “Отворено общество” е налице неспазване на чл. 4. от договора за изпълнението на проекта в съответствие с добрите практики в съответната област, а именно при позоваването на „Българският буквар. 200 години в първи клас“ в рамките на доклада на Ани Маринова.

Те задължиха бенефициента „Политологичен център“ да преработи доклада в съответствие с добрите практики в съответната област и да отстрани допуснатото нарушение. Наложиха и пропорционални финансови корекции относно частта от проекта, за която е констатирано нарушението. Констатираното нарушение е включено в Регистър на нередностите по програмата. За предприетите мерки бенефициентът е уведомен писмено.

В допълнение на страницата на програмата в интернет в раздел „Ресурси за НПО“”Отворено общество” ще публикува връзки към примери за добри практики и стандарти по отношение на цитиране на източници.

Бинар ще продължи да следи случая, който предизвика сериозна обществена дискусия относно авторското право, начините на цитиране и изпълнението на проекти.

Binar

от

публикувано на: 09/02/2016

БНР© 2020 Бинар. Всички права запазени.

Дуенде
  • Фънк Соул
  • БГ Поп
  • Пънк Джаз
  • Детското.БНР
  • Дуенде
  • Фолклор
  • Класика
В момента:
Следва: