Спасители на костенурки

05/06/2018

turtle-3422221_960_720

На 5 юни всяка година се отбелязва Световният ден на околната среда (World Environment Day). Това е глобален ден с призив за положителна промяна за околната среда. Събитието е провъзгласено за първи път на 15 декември 1972 г. на 27-та сесия на Общото събрание на ООН в Стокхолм, Швеция.

Тогава е приета декларация за околната среда, която е и първият международен договор за принципите на екологична защита на Земята. Датата за честване е избрана, защото точно на 5 юни започва работата на Конференцията на ООН по проблемите на околната среда през 1972 г.

По този начин Общото събрание призовава държавите и организациите, членуващи в ООН, ежегодно в този ден да провеждат мероприятия, демонстриращи стремежа им да опазват и подобряват околната среда.

Дали обаче на такива празнични дни се сещаме за едни от най-беззащитните животински видове – костенурките. Тези тромави и бавноподвижни същества са едни от най-древните животни на планетата. Днес са известни около 310 вида. Първите костенурки са се появили още през епохата на динозаврите преди около 300 милиона години.

В днешни времена костенурките са разпространени навсякъде с изключение на Антарктика. Има изцяло сухоземни видове – сухоземни костенурки, обитаващи дори пустинни области, водни представители, срещащи се в солени (морски костенурки) или сладки води (сладководни костенурки).

281952_232475530124801_5478155_n

На територията на България се срещат 5 вида костенурки от три семейства. Два от видовете сухоземни костенурки, живеещи в страната ни, са част от Червения списък на Световния съюз за защита на природата (IUCN). Това са шипобедрената костенурка (Testudo graeca), която спада към категория “уязвим” вид, и шипоопашатата (Testudo hermanni) – към категория вид с “нисък риск“.

За застрашеността на сухоземните костенурки има много причини. Сред тях са интензивното земеделие, намаляването на горите и улавянето им от хората. Костенурките се ловят за храна или заради поверието, че кръвта им помага за лечението на рак, левкемия и други тежки болести. Сред отрицателно действащите фактори могат да се включат: големите инфраструктурни проекти (магистрали и др.), застрояването на Черноморието, горските пожари и тн.

Но не всичко за тези останали от праисторическите времена животни е изгубено. В страната ни има ентусиасти, за които спасяването на костенурките е най-важната мисия. Това са хората от Фондация „Геа Челониа“.

През 2002 г. херпетологът Иво Иванчев създава специализиран спасителен център за сухоземни костенурки. Царството на костенурките се намира в с. Баня, Бургаска област, в източната част на Еминска планина, но около 8 км. северозападно от нос Емине.

12042602_954715891234091_7907846343760228337_n

В центъра се провеждат изследвания върху биологията и екологията на двата вида застрашени костенурки, възстановяване и стабилизиране на популациите им на територията на Източна Стара Планина.

Тече програма за реинтродукция на млади и конфискувани костенурки, спасяване и лечение на болни животни, популяризиране на проблематиката, свързана с опазването на сухоземните видове и техните местообитания. В инкубаторът ежегодно се излюпват десетки малки костенурчета, които поемат своя път към дивата природа.

 Снимки: личен архив

Binar

от

публикувано на: 05/06/2018

БНР© 2020 Бинар. Всички права запазени.

Дуенде
  • Фънк Соул
  • Пънк Джаз
  • Детското.БНР
  • Дуенде
  • Фолклор
  • Класика
В момента:
Следва: