ex ante podcast

Ex Ante: Икономика с Георги Стоев

Ex Ante: Икономика с Георги Стоев 

Георги Стоев е икономист, анализатор с богат опит и практика. Той е бил съветник на няколко български правителства и е работил в Института за пазарна икономика.

Георги е един от създателите на „Индъстри уоч“, предстедател на „Тракия Тех“.

Негов ко-водещ, съавтори и партньор в реализацията е Панайот Стефанов, издател на списанието за култура „Нула 32“.

Основната цел е да развие икономическата интелигентност у широк кръг хора, които не е задължително да са тренирани в икономически концепции. Също, да предложи на слушателите основни насоки за взимаме на хладнокръвни рационални решения във всички сфери на живота, основани на икономическа логика.

Слушайте ни.