Green deal podcast

Green Deal Podcast

БНР представя Green Deal Podcast – проект, който се изпълнява от “Евранет+”, в партньорство с Германското радио и Полското национално радио.

Ще бъдат изготвени 24 подкаста – достатъчно дълги и шарени, които ще говорят за т.нар. “зелена сделка”, но не по бюрократичния език на Брюксел, а през гледната точка на младите хора и това, което те искат да видят и да направят от своето бъдеще.