Предавания » Радио Стара Загора » За книгите

„Същността на слона“ от Тон Телехен