Предавания » Радио Стара Загора » За книгите

„Това е моето дърво“ от Оливие Талек