Следващият ден

Следващият ден

„Следващият ден“ е подкаст, дискутиращ живота утре, който започва от днес. В изданията му се обсъждат горещите и наболели обществени проблеми, но и всекидневните предизвикателства в живота у нас и по света.

Подкастът следи и промените, които остават незабелязани, или пък са забележими, но без детайлен дебат. Понякога заради злободневието, което заслепява очевадни истини или реалността.

Автор: Мерим Тенев