Оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“

„Стигаме далече“ e информационна кампания на Министерство на транспорта и съобщенията и Българското национално радио по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.