Черната кутия

Черната кутия

Кои са „двигателите“ за бурното развитие на изкуствения интелект,

какви са рисковете и етичните измерения на машинното самообучение,

могат ли мерките за киберсигурност да противодействат на атаките с изкуствен интелект,

трябва ли да бъдат забранени определени технологии.

Търсим отговорите в подкаста „Черната кутия“.

Автор: Георги Петровски