ex ante podcast

Ex Ante: Икономика с Георги Стоев | Сезон 01

Ex Ante: Икономика с Георги Стоев 

Георги Стоев е икономист, анализатор с богат опит и практика. Той е бил съветник на няколко български правителства и е работил в Института за пазарна икономика.

Георги е един от създателите на „Индъстри уоч“, предстедател на „Тракия Тех“.

Слушайте ни.