Конкуренцията е общата икономическа рамка, в която хората общуват. За нашето внимание се конкурират много други хора, медии, артисти, изкуствен интелект и др. Ние се конкурираме с други хора за ограничени ресурси като паркоместа, място на плажа, лайкове, сърца и усмивки.

 

Но конкуренцията има и друго измерение. Това е конкуренцията за желанията на други хора (и съответно предлагането на нещо, което да ги удовлетвори). Това е конкуренцията за това какво е важно за други хора да бъде решено като проблем.

 

Ресурсите са ограничени, но човешките желания не са. Вниманието на хората е ограничено, но тяхното въображение не е. Физическите продукти могат бъдат изконсумирани, но знанието и технологиите – не. Спестяванията са изчерпаеми, но предприемаческата енергия не е.

 

Слушайте и тук:
Споделете
Копирайте и поставете този код в сайта си, за да го вградитe:
ПРЕГЛЕД: