Програма „Христо Ботев“

 

Програма „Христо Ботев“ е единствената специализирана програма за култура, изкуство, наука и образование в българския ефир.

Достоен наследник на идеите на Сирак Скитник какво трябва да бъде радиото – информиращо, артистично, просветителско.

На вълните на програма „Христо Ботев“ слушателят среща изявени български и чужди творци от всички сфери на изкуствата, науката, културата. Детските ѝрадио излъчвания са любими на поколения български деца.

В България само програма „Христо Ботев“ създава и предлага на своите слушатели автентичен радиотеатър и оригинални хумористични предавания. На нейната честота могат да се чуят най-ярките звезди на класическото изкуство с концерти и спектакли от най-големите музикални сцени.

Това е единствената радио програма у нас, посветила се изцяло на представянето на българската и на световната култура.

Към сайта на програма „Христо Ботев“