Поколението Z | Gen Z

Поколението Z BNR 2023 Podcast

Какъв е светогледът на поколението Z, което в момента е и най-активното на Земята?

Те са младите и активни хора, в чиито ръце е бъдещето на човечеството. Отличава ги симбиозата им с новите технологии и неограничените възможности на свободния свят и интернет.
За какво мечтае това поколение, как вижда бъдещето на Европа, ще сътвори ли един по-добър свят?
Поколение Z 2023 продължава започналата през 2022г. новата подкаст поредица, която БНР прави в рамките на проекта на европейската радиомрежа Euranet Plus. В тази поредица даваме думата на представителите на Поколението Z и чуваме как това поколение говори за себе си, как вижда себе си и за какво мечтае. Правим го, за да разберем кои са хората, които ще променят света ни.

18-те епизода в поредицата през уникалния младежки опит изследват в дълбочина политиките на ниво Европейски съюз, насочени към младите хора. Епизодите на български се произвеждат от автори от радиопрограмите в групата на БНР в международно редакционно сътрудничество с Евранет Плюс, европейската радиомрежа.