Етикет -младата публика и конвенционалните форми на журналистика