Етикет -преструктуриране на дълговите емисии на вътрешния пазар