257 podcast - Образование, лидерство

Образование, лидерство и връзката наука – бизнес

Пусни

В този епизод на 257 podcast говорим за образование и лидерство в контекста на връзката наука – бизнес.

 

Ководещ на Катя Василева е доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и енергиен икономист с международeн авторитет.

 

✅ Как и защо един успешен човек в бизнеса се насочва обратно към науката?

✅ Какво означава да имаш добър екип и какви са стъпките за формиране на качествени екипи?

✅ Колко важно е да овладеем новите технологии, свързани с изкуствения интелект?

✅ Какви са тенденциите в енергийната икономика?

 

И още: как продължаващото образование е обвързано с увереното лидерство  – в 257 podcast, отличен с две награди ПР Приз от БДВО – през 2021 и 2022.

Слушайте и тук:
Споделете
Копирайте и поставете този код в сайта си, за да го вградитe:
ПРЕГЛЕД: