Античният гръцки философ Епикур, когото ви представям, е доста различен от античния гръцки философ Епикур, когото си представяте, щом чуете това име. Още от ранно-християнската епоха Епикур е популярен като създател на епикурейството, нарицателно за най-груба житейска практика – яж, пий, прави любов и се наслаждавай.

 

Споделете
Открийте ни и в:
Епикур
Епизод 70