Исторически подкаст "Големите"

Големите

В подкаста „Големите“ разказваме историите на големите личности на България с помощта на безценната колекция от аудио документи на Златния фонд на Българското национално радио.

Златният фонд на БНР е със статут на национален звуков архив и е член на Международната асоциация на звуковите и аудиовизуални архиви.

В него се съхраняват над 16 хиляди архивни единици звукови документи за значими събития от обществения живот в България и по света.