Ораторите се създават

“Поетите се раждат, ораторите се създават”

Пусни

Ораторите се създаватреториката и силата ѝ, като основни теми в новия епизод на 257 podcast:

 

Не можеш да претендираш да бъдеш елит, ако не можеш да говориш добре публично“, категорична е проф. Иванка Мавродиева.

Тя водещ специалист по реторика, бизнес комуникация, комуникационни изследвания и ководещ на Катя Василева.

 

Как да преодолеем страха от публично говорене?

🟢 Познаване на областта, в която ще говорим

🟢 Медийна, комуникативна и реторична подготовка

🟢 Гласът, гласът, гласът

🟢 Психологическата подготовка

 

Оратоската треска съществува, но не бива да надделява и да пречи на изявата.

„Реториката възниква като елитарна наука в Античността, за да се обучат децата на заможните хора и да участват във вземането на решения на Агората. В днешно време. ако тя може да слезе на равнище училище, това би било добре“.

Според нея има добри практики в скандинавските страни, Германия, Любляна. У нас публична реч се изучава в СУ „Св. Климент Охридски“ и в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, но по думите й това не е достатъчно.

 

Речите не се четат, а се произнасят спрямо аудиторията и ситуацията. Важно е да се знае къде са акцентите, ударенията, паузите, в какви условия ще се произнасят, по какъв начин биха имали втори живот във виртуалното пространство.

 

Според проф. Мавродиева в днешно време е доста по-сложно да се подготвиш за една реч. „Разбира се, има комуникационни експерти, но трябва да я има индивидуалността на оратора.“

 

Динамиката на ежедневието, кампаниите с бързото темпо предполагат „зипване“ на времето. Налага се много бързо преоптимизиране, за да се подготвиш и да влезеш веднага в ситуацията. Но няма успех без подготовка и най-добрата импровизация е подготвената.

 

И още:

✅ Продължава ли публичното говорене да има тази тежест и важност пред обществото и днес

✅ Колко време отнема подготовката за една реч

 

Слушайте и тук:
Споделете
Копирайте и поставете този код в сайта си, за да го вградитe:
ПРЕГЛЕД: