Поколението Z | Gen Z

Поколението Z Podcast

Какъв е светогледът на ПОКОЛЕНИЕТО Z, което в момента е и най-активното на Земята?

Те са младите и активни хора, в чиито ръце е бъдещето на човечеството.

Отличава ги симбиозата им с новите технологии и неограничените възможности на свободния свят и интернет:

🔴 За какво мечтае това поколение?

🔴 Как вижда бъдещето на Европа?

🔴 Ще сътвори ли един по-добър свят?

Поколение Z продължава започналата през 2022г. нова подкаст поредица, която БНР прави в рамките на проекта на европейската радиомрежа Euranet Plus.

В тази поредица даваме думата на представителите на Поколението Z. Чуваме как това поколение говори за себе си, как вижда себе си и за какво мечтае.

Правим го, за да разберем кои са хората, които ще променят света ни.

18-те епизода в поредицата през уникалния младежки опит изследват в дълбочина политиките на ниво ЕС – политиките насочени към младите хора.

Епизодите на български се произвеждат от автори от радиопрограмите в групата на БНР в международно редакционно сътрудничество с Euranet Plus, европейската радиомрежа.