Чайковски – част 1

Пусни

Чайковски е музикален романтик с голямо по обем и широко по жанров обхват творчество – десет опери, три балета, седем симфонии, 104 романса, концерти и камерни ансамбли, хорови съчинения, кантати, композиции за пиано. И музиката, и характерът му са белязани от двойственост, дори шизофреничност. Той е луд по Моцарт, Шуберт и други великани, и се ръководи от западните музикални принципи, но втъкава в тях типично руски елементи.

 

Споделете
Открийте ни и в: