Европа: Ново поколение: Младежки политики

Младежки политики и тяхното място в ЕС

Пусни

В Европа: Ново поколение говорим за младежки политики в ЕС и трябва ли младите хора да бъдат по-активно въвлечени във вземането на решения.

 

Александра Илиева разговаря със своите събеседници – членове на младежки организации в България, които доказват, че младите хора могат и искат да бъдат активни:

 

🟠 Атанас Радев – председател на Национален младежки форум;

🟠 Никол Делчева – председател на студентски Клуб „Европеистика“ към СУ;

🟠 Виктор Михайлов и Искра Лазарова – членове на Клуб „Европеистика“ към СУ;

🟠 Антонина Димитрова и Габриела Тодорова от НПО „Активни политики“.

 

Ето кои са някои от другите теми, засегнати в това издание:

🔶 Какво са младежка организация и младежки политики;

🔶 Мястото на училищата за успешното интегриране на младите хора в политиката;

🔶 Какво е мястото на младите хора в ЕС?

🔶 Разпознава ли ЕС младежта като важна социална група и работи ли активно за разработването на повече политики в тяхна подкрепа?

🔶 Говорители на България ли са младежките организации на европейската сцена?

🔶 Участват ли активно младите хора при взимане на решения на местно и международно равнище?

 

Този подкаст се стреми да промени в позитивна посока мнението ви за младите хора в ЕС. От него ще разберете, че те са готови да поемат повече отговорности, да изказват своето мнение и да участват активно във формирането на нови политики. Въпросът е – готови ли сме да им дадем тази възможност? Надяваме се отговорът да е позитивен!

 

 

Слушайте и тук:
Споделете
Копирайте и поставете този код в сайта си, за да го вградитe:
ПРЕГЛЕД: