Излез на сметка, промени навиците си

Пусни

В епизода Излез на сметка, промени навиците си на „Европа: ново поколение“ разглеждаме ползите от кръговата икономика като стандарт на производство и потребление.

 

В редица производства максималното използване на суровините и рециклирането на отпадъците вече е постигната цел. Други тепърва тръгват по този път. Кръговата икономика дава многостранни ползи – икономия на ресурси и на средства за придобиването им, опазване на околната среда, осигурява работни места.

 

В производството и потреблението на храни в България има значителни дисбаланси, припомня Доцент Рада Динкова от пловдивския Университет по хранителни технологии, която споделя:

 

🇪🇺 На колко килограма годишно възлизат хранителните отпадъци на глава от населението?

🇪🇺 На какви бизнес модели е добре да премине България?

🇪🇺 Защо е добре всички ресурси да бъдат употребявани отново?

 

В металургията например, основателно се боят от пришпорването на процесите и очакват пазарната логика да постигне баланс с политическите цели и стратегии.

 

Не всички производства могат да преминат лесно към този модел посочва Иван Добрев, изпълнителен директор на металургична компания, и обяснява:

 

🇪🇺 Защо целите на Зелената сделка са най-доброто нещо за нашето общество и Европа?

🇪🇺 Кои са предизвикателствата на Зелената сделка?

🇪🇺 Без какво не може металургията и без какво не може зеленият преход?

 

Декарбонизацията-преминаването към възобновяема енергия, също е част от отхвърлянето на линейния модел-производство, отпадък, нова суровина. Пламен Панчев, изпълнителен директор на „Тракия икономическа зона“ споделя:

 

🇪🇺 Откъде идва подкрепа за Зелената сделка?

🇪🇺 Как се оптимира използването на възобновяемите ресурси?

 

В епизода ще разберем още за от какво зависят правилата, налагани от институциите и инвестиционните планове на компаниите. Какво се случва при рециклирането на текстилни изделия?

 

Още теми като Излез на сметка, промени навиците си следете в поредицата  – Европа: ново поколение, която можете да откриете и на сайта bnr.bg.

 

Слушайте и тук:
Споделете
Копирайте и поставете този код в сайта си, за да го вградитe:
ПРЕГЛЕД: