Мария Гьоперт – Майер

Пусни

Думата „атом“ е гръцка и значи „неделим“. Това е идеята на древните за най-малкото парче материя, която гради всичко и тя е в сила до края на 19 век, когато англичанинът Томсън открива електрона, отрицателната частица в атома.

 

По логика, трябва да има и други, положителни частици. През 1909 Ръдърфорд открива положително зареденото ядро, а през 1918 и самата положителна частица, протона. През 1932 пък Чадуик открива и неутрона, той няма електрически заряд, но има важна роля за съществуването на атома. Междувременно се появяват теории за неговата структура, все по-ясна става ролята електроните, но науката закъсва с разбирането за ядрото.

 

Докато през 1949 се появява една умна жена – Мария Гьопирт Майер, физик и математик. Тя прави математически модел на слоестата структура на ядрото и това е поглед в отвъдното. През 1963 Мария Майер става едва втората жена след Мария Кюри с Нобел за физика.

 

 

 

 

Слушайте и тук:
Споделете
Копирайте и поставете този код в сайта си, за да го вградитe:
ПРЕГЛЕД: