Поколението Z / Gen Z

Поколението Z в социалните мрежи

Пусни

Автор: Ивайло Пеев

 

 

Поколение са младежи с визия, цел и посока. Те са различни, търсещи, скептични. Успешно съчетават своето самоусъвършенстване със забавлението.  Те са умни, индивидуалисти, ценят многообразието и равенството.

 

 

Те са израснали на границата между реалните игри с приятелите от квартала и пред компютърните виртуални светове.

 

 

Как те разбират света, ще видим през очите на трима български представители на Поколение Z и на други трима от Нидерландия, Германия и Сърбия. 

 

 

Двама детски психолози ни разкриват каква е разликата между онлайн комуникацията и реалното общуване. Както и какви опасности крият социалните мрежи за младежите. 

 

 

Generation Z are young people with vision, purpose and direction. They are different, searching, skeptical. They successfully combine their self-improvement with fun. They are smart, individualistic, they value diversity and equality.

 

 

They grew up on the border between real games with friends from the neighborhood and in front of computer virtual worlds.

 

 

How they see the world, we will find through the eyes of three Bulgarian representatives of Generation Z and three others from the Netherlands, Germany and Serbia.

 

 

Two child psychologists reveal the difference between online communication and real communication. As well as the dangers of social networks for young people

 

 

 

Слушайте и тук:
Споделете
Копирайте и поставете този код в сайта си, за да го вградитe:
ПРЕГЛЕД: