Етикет -Национално сдружение на пациентите с митохондриални заболявания в България