Великите европейци представя философа Зенон от Елеа.

 

През пети век преди новата ера Елеа е гръцки град в Югозападна Италия, център на тъй наречената елейска философска школа. Основните нейни представители са Ксенофан, Парменид и Зенон. Общото между тях е, че не се занимават с конкретни въпроси от естествознанието, както повечето философи тогава. Те развиват направлението, което по-късно Аристотел нарича онтология и обяснява, че тя е „наука за биващото като биващо”.

 

Онтологията е наука за началата на всичко съществуващо и неговите основни принципи. Философите от елейската школа се придържат към възгледа за единството, а не многообразието на света и разглеждат наблюдаваните различия като привидни.

 

Според Ксенофан например вечното, несътворимо и неунищожимо начало на света, неговата основна субстанция, е Бог. Оттам и известният принцип на монотеизма, защитаван от елеатите.

 

Зенон е роден в Елея в началото на пети век преди новата ера. За живота му има твърде малко сведения, книгите му също не са запазени, затова за него и идеите му научаваме от други антични автори. Противоречиви са обаче информациите относно това дали Зенон през живота си изобщо е посетил Атина или не. Колко книги е написал. Имал ли е собствена школа и кои са били неговите ученици.

 

Още епизоди на Великите европейци слушайте н binar.bg.

Слушайте и тук:
Споделете
Копирайте и поставете този код в сайта си, за да го вградитe:
ПРЕГЛЕД: