Сьорен Киркегор – история във Великите европейци:

 

Пише есе на 15 години – „Доказателства за битието на Бога, безсмъртието на душата, необходимостта от вяра и реалността на чудесата“. А после казва: „Кой ще повярва, че след това начало, едва на 25 стигнах до положение да не мога да приведа нито едно доказателство за безсмъртието на душата“. И съжалява, че не пази старите си тетрадки.

Киркегор не само мисли и пише философия, но я живее. Дълбоко религиозен е, но това не пречи да вижда абсурда. В „Страх и трепет“ третира парадоксалната същност на вярата чрез историята за Авраам и Исаак. Той спокойно може да цитира мисълта „Вярвам, защото е абсурдно“.

 

Слушайте специалния епизод на Великите европейци – основен герой е Сьорен Киркегор

Слушайте и тук:
Споделете
Копирайте и поставете този код в сайта си, за да го вградитe:
ПРЕГЛЕД: