Когато красотата извира от земята

Да се насладим на едни други каменни образувания, по които измерваме световната история.

(Жертво)приношение

Сега може и да почитаме мъртвите както преди 25 века, но почитаме ли живота?

Капричиото на Гауди

Ако архитектурата е застинала музика, капричиото на Гауди е рай за очите, ушите и душата.

„Другият живот“ на Даниел Дянков

Разговор с художника за другия живот в изкуството по повод нова му изложба с София.