Поколението Z / Gen Z

Младите и политиката: дистанцирани или провокирани

Пусни

Автор: Виолета Ашикова

 

В този епизод на подкаста Поколението Z ще чуете активни млади хора, които са ангажирани с мнение, отношение, обучение, отговорности, млади хора, които осъзнават, че политиката засяга всеки, а гласът на младите е най-голямото им оръжие, само когато бъде образован и обмислен.

 

Ще чуете и млади хора, трудно намиращи в политиката отговори на въпросите, които ги вълнуват, слабо заинтересовани от обществено-политическите теми и разочаровани от медийния образ на българските политици.

 

От епизода научите:

 

✅ Защо младите остават трайно дистанцирани от политическия живот,

 

✅ Лесно или трудно припознават лицата, които са близо до техните проблеми, искат ли да се занимават с политика, да членуват в политически партии, да заемат обществени длъжности,

 

✅ Кои са темите, които привличат интереса им като избиратели,

 

✅ Kакви са навиците им на медийно поведение, от къде се информират и още много въпроси, на които дава отговори този подкаст

 

Youth and Politics: distanced or provoked

 

Why young people remain permanently distanced from political life, do they easily or difficulty recognize the persons, who are close to their problems, do they want to be involved in politics, to be members of political parties, to hold public positions, what are the topics that attract their interest such as voters, what their media behavior habits are, where they get their information from and many more question we seek answers to in this episode of the Generation Z podcast.

 

We meet you with active young people who are engaged in opinion, attitude, learning, responsibilities, young people who realize that politics affects everyone, and the voice of young people is their greatest weapon, only when it is educated and considered.

 

You will also hear surveyed young people in Sofia who find it difficult to find answers to the questions that concern them in politics, who are not very interested in socio-political topics and are disappointed by the media image of Bulgarian politicians.

 

Слушайте и тук:
Споделете
Копирайте и поставете този код в сайта си, за да го вградитe:
ПРЕГЛЕД: