Green Deal BNR 2022 Podcast

Климатичните промени и неравенствата

Пусни

Автор: Лъчезар Вълев

 

В този подкаст ще откриете: Каква е ролята на пола в изменението на климата. Според данни на различни организации, жените са по-уязвими при бедствия заради дългогодишните неравенства между половете, които са създали несъответствия в информацията, мобилността, вземането на решения и достъпа до ресурси и обучение.

 

Участници в подкаста са: Александра Станкова, проектен мениджър в организацията „Български фонд за жените“ и Рада Еленкова, програмен директор на “Български фонд за жените”.

 

Климатичните промени са едно от най-големите глобални предизвикателства на 21 век. Различно ли е обаче тяхното въздействие върху отделните групи в обществото, поколения, възрасти, социален статус и най-вече – различните полове?

 

Изводът на “ООН жени” – Организацията на обединените нации за равенство между половете и овластяване на жените е, че при бедствия е по-малко вероятно жените да оцелеят и е по-вероятно да пострадат.

 

Слушайте и тук:
Споделете
Копирайте и поставете този код в сайта си, за да го вградитe:
ПРЕГЛЕД: