Green Deal podcast

Битката с бактериите: винаги ли чистото е „зелено“

Пусни

Автор: Милена Воденичарова

 

През последните десетилетия и особено в условията на пандемия се наблюдава бум на всички хигиенни стоки: вземаме душ всеки ден, почистваме храната си с много питейна вода, избърсваме всички повърхности с много почистващи продукти, използваме еднократни прибори и съдове за храна и артикули, които подобряват комфорта ни, като пелени, хигиенни подложки и др. Засили се така наречената култура на еднократната употреба.

 

Ако хигиената е мерило на цивилизацията и условие за по-добро здраве, знаем ли какви са недостатъците на този лов на бактерии и как се отразява той на имунната ни система?

 

Участват: Евгения Кръстева-Благоева – културолог, Симона Стилиянова – автор на блога „Zero Waste Sofia“, Вихра Динчева – член на Общността за нулев отпадък – България и съсобственик на компания за екологични почистващи препарати, и д-р Никола Кереков – имунолог.

 

The fight against bacteria: is clean always „green“

 

In recent decades, and especially in a pandemic, there has been a boom in all hygiene products: we take a shower every day, clean our food with plenty of drinking water, wipe all surfaces with plenty of cleaning products, use disposable utensils and food containers. our comfort, such as diapers, sanitary pads, etc. The so-called disposable culture has intensified.

 

If hygiene is a measure of civilization and a condition for better health, do we know what the disadvantages of this bacterial hunt are and how it affects our immune system?

 

Participants: Evgenia Krasteva-Blagoeva – culturologist, Simona Stiliyanova – author of the blog „Zero Waste Sofia“, Vihra Dincheva – member of the Community for zero waste Bulgaria and co-owner of a company for environmental cleaning products and Dr. Nikola Kerekov – immunologist.

 

Слушайте и тук:
Споделете
Копирайте и поставете този код в сайта си, за да го вградитe:
ПРЕГЛЕД: