Green deal podcast

Перспективи пред градското земеделие в София – еп 10

Пусни

Автор: Антония Каменичка – „Радио София“

 

Според ООН над 54% от населението в света живее в градове, като този процент ще нарасне до 66% до 2050 година. Изхранването на “гладния град” е екологично скъп процес, за който се изискват все повече ресурси. Естествени хабитати се унищожават и се превръщат в земеделски земи, въглеродните емисии, причинени огромните разстояние за транспорт на храните, допринасят за климатичните промени.

 

За целите на индустриалното земеделие все по-често се използват генно модифицирани култури, а пестицидите са реална заплаха за пчелните популации и съответно – за световната екосистема.

 

Какво би било, ако повече хора в градовете имаха възможност да отглеждат сами част от храната си? “От фермата до трапезата” в градски контекст може да означава зеленчукова градина на Вашия покрив, споделена градина, в междублоковото пространство, чак до високотехнологични многоетажни градски “ферми”.

 

В този епизод на подкаст говорим за градското земеделие – практика, чиито позитивни ефекти върху хората и природата неизбежно провокират все повече граждани да търсят съмишленици и подходящи терени в градoвете, за да произвеждат сами и по екологичен начин храната си, създавайки по този начин устойчиви и справедливи хранителни вериги.

 

 

 

Слушайте и тук:
Споделете
Копирайте и поставете този код в сайта си, за да го вградитe:
ПРЕГЛЕД: