Green deal podcast

Кръгова икономика – интердисциплинарната професия на бъдещето – еп 30

Пусни

Автор: Мариела Димитрова

Кръговата икономика е знаков проект за ЕС. Тя изисква много повече от управлението на твърди или течни отпадъци и отпадни води. Тя изисква нов модел на производство и потребление, ново поколение от продукти, които да имат по-дълъг жизнен цикъл, да подлежат на ремонт, за да се удължава живота им. Това е посланието, което отправи във Варна почетният директор на Генерална дирекция „Околна среда“ на ЕК Джордж Кремлис. Той пристигна в България, за да открие учебната година за втория випуск на магистърската специалност „Кръгова икономика” на Варненския свободен университет ”Черноризец Храбър” и за участие в организирания от Университета уъркшоп „Кръгова икономика”. Събитието събра в хибриден формат – присъствено и онлайн, консултанти, кметове на общини, учени, експерти и представители на НПО.

 

Българската Мултисекторна стратегия за преминаване към кръгова икономика 2021-2027 г. предстои да бъде приета в началото на следващата година, информира ни доц. Ралица Жекова. Тя е част от екипа на ВСУ, който изследва в каква степен кръговата икономика е застъпена в местната икономика, по данни на общини, националната статистика и на ЕВРОСТА.

 

Слушайте и тук:
Споделете
Копирайте и поставете този код в сайта си, за да го вградитe:
ПРЕГЛЕД: