Green Deal podcast

Град без коли – еп. 1

Пусни

Автор: Радослав Чичев

 

В подкаста „Град без коли“ заедно с нашите събеседници Драгомира Раева от екологичното сдружение „За Земята“, Радост Маринова от сдружение „Велоеволюция“ и Цветан Колев – транспортен инженер и член на Сдружение за градски политики – се опитваме да отговорим на следните въпроси: Лесно ли е да живеем без кола? Как можем да си променим навиците относно мобилността? Виждаме ли в какво се превръща градът в следствие на този трафик? В подкаста се дават примери от други държави, добри практики и идеи как това може да се случи. Показват настоящите проблеми и действия в тази насока. Очертава се една реалистична картина на мобилността в София и се поглежда към предизвикателствата на бъдещето.

 

In the podcast „City without cars“ together with our interlocutors Dragomira Raeva from the environmental non-government organization „For the Earth“, Radost Marinova from the association „Cycling“ and Tsvetan Kolev – transport engineer, we try to answer the following questions: Is it easy to live without a car ? How can we change our mobility habits? Do we see how the city is changing as a result of this traffic? In the podcast, examples from other countries, good practices and ideas on how this can happen are given. They show the current problems and actions in this direction. A realistic picture of mobility in Sofia emerges and we have the chance to look at the challenges of the future.

 

Слушайте и тук:
Споделете
Копирайте и поставете този код в сайта си, за да го вградитe:
ПРЕГЛЕД: