Поколението Z / Gen Z

Неизбежното бъдеще на дигиталното образование

Пусни

Автор: Росица Александрова

 

В този eпизод на подкаста Поколението Z ще научите как и защо от пандемията насам вратите за дигиталното образование се отвориха още по-широко и как онлайн средата се превърна в своеобразна класна стая, достъпна от всяка точка на света, а преподаваните уроци надскочиха в пъти заложената базова информация в учебниците.

 

Образованието се превърна в забавно, достъпно, модерно и отговарящо на интересите на децата от Поколението Z.  Но и онлайн образованието има своите минуси, социалната изолация се засили, дигиталната зависимост се увеличи, а и не всяка специалност би могла да се преподаде по най-правилния начин чрез  мобилни приложения за образование.

 

В този подкаст ще ви представим гледните точки на  учениците от Поколението Z Елица и Светослав, на младия учител Георги Милошев, който е на границата с Поколението Z и преподава биология в 125 СУ „ Боян Пешев“ в  българската столица София, на журналиста от хърватската онлайн медия „24 часа“ Домагой Плантак и на Денислава Ангелова, председател на Асоциация „Докосни дъгата“ – българския бенефициент в дигиталната образователна платформа „Умни в образованието, активни в спорта“  финансирана по програма „ЕРАЗЪМ +“ .

 

Author: Rositsa Alexandrova

 

Quality education is at the heart of successfully developing societies, but as we expect children, young people and mature people to study throughout their lives, so the educational environment is developing to meet new economic, social and health challenges. When the Covid-19 pandemic closed the doors of schools and universities, the doors of digital education opened even more broadly. The online environment has become a kind of classroom accessible from anywhere in the world, and the lessons taught have surpassed at times the basic information in the textbooks. Education has become fun, accessible, modern and in line with the interests of the children of the Z. But even online education has its downsides, social isolation has increased, digital dependence has increased, and not every specialty could be taught in the right way through mobile education applications.

 

In this podcast we will present you the perspectives of the students grom the Generation Z Elitsa and Svetoslav, of the young teacher Georgi Miloshev, who is on the border with the Generation Z and teaches biology at 125 Boyan Peshev School in the Bulgarian capital Sofia, of the journalist from the Croatian online media „24 hours“ Domagoy Plantak and of Denislava Angelova, Chairman of the Association „Touch the Rainbow“ – the Bulgarian beneficiary in the digital educational platform „Smart in Education, Active in Sport“ funded under the Erasmus +Program.

 

 

 

Слушайте и тук:
Споделете
Копирайте и поставете този код в сайта си, за да го вградитe:
ПРЕГЛЕД: