Поколението Z / Gen Z

Съвременното европейско изкуство на младите

Пусни

Автор: Мартин Николов

 

По-можещи, по-знаещи, по-технологични. Това са три определения, които идеално се вписват в профила на младите хора, които се занимават с изкуство. Без значение дали опъват струните на китарата, пръстите им тичат по клавишите или ежедневно са изправени на стенката.

 

Участват:

 

 • Ангелина Сапаревска – Анжели
 • Даниел Елисеев – музикант, преподавател по китара
 • Максим Христов, ученик в Националното училище по изкуствата „Добри Христов” във Варна
 • Марин Попов, преподавател по музика
 • Екатерина Веселинова – Ека, балерина
 • Константин Костов, главен асистент в Националната художествена академия в София
 • Дамян Косец, директор на галерия „Sloart” в Словения
 • Христо Калоянов, куратор на свободна практика
 • Яна Стоянова, студент по моден дизайн във Варненския свободен университет

 

Contemporary European youth art

 

What is art? It is difficult to give an unambiguous definition. However, it depends on personal perceptions and feelings. For some it is food for the soul, for others – a way to escape from reality, for others – a form of expression. And more, and more, and more.

 

More powerful, more knowledgeable, more technological. These are three definitions that fit perfectly into the profile of young people who are involved in art. Whether they stretch the strings of the guitar, their fingers run on the keys or face the wall every day. Today the technology is at a much higher level than in the past.

 

It is typical for each generation to change both itself and the environment in which it grows and lives. Denial of authority is also a typical form of behavior.

 

For the generation born between 1996 and 2009, there is one common fact that unites him. And these are the Internet and technology. No matter the art form.

 

 • Angelina Saparevska – Angeli
 • Daniel Eliseev – musician, guitar teacher
 • Maxim Hristov, student at the National School of Arts „Dobri Hristov“ – Varna
 • Marin Popov, music teacher
 • Ekaterina Veselinova – Eka, ballet dancer
 • Konstantin Kostov, Chief Assistant at the National Academy of Arts in Sofia
 • Damian Kosec, director of the „Sloart” gallery in Slovenia
 • Hristo Kaloyanov, freelance curator
 • Yana Stoyanova, student of fashion design at Varna Free University

 

 

Слушайте и тук:
Споделете
Копирайте и поставете този код в сайта си, за да го вградитe:
ПРЕГЛЕД: