Green Deal BNR 2022 Podcast

Застъпници за природата

Пусни

Автор: Елеонора Тропанкова

 

Kаузата за опазване на природата все повече обединява цели села и градове. Все по-често прякото участие на гражданите в местното самоуправление, които подпомагат по-чистата околна среда и съхраняването на животинския свят в дивата природа, е видимо. Извън градската среда, където дърветата пазят сянка, пречистват въздуха и красят, в планините често пъти са единствен дом и източник на храна за дивите животни.

 

В този подкаст научавате как доброволци помагат на мечките в България, които нямат достатъчно храна в естествените си хабитати и са принудени да слизат до най-близките населени места.

 

Събеседници: Никола Рахнев – доброволец, създател на „Гората.бг“, Виктория Андонова – доброволец и инициатор на кампания за засаждане на дървета в Благоевград, Пауло Лукас от португалското екологично сдружение „Нула“.

 

Defenders of nature

 

Author: Eleonora Tropankova

 

The cause of nature protection unites entire villages and towns. The direct participation of citizens in local government, which supports a cleaner environment and the preservation of animal life in the wild, is more and more visible. Outside the urban environment, where trees provide shade, purify the air and beautify, in the mountains they are often the only home and source of food for wild animals.

 

In this podcast, we tell you how volunteers help the bears in Bulgaria, who do not have enough food in their natural habitats and are forced to go down to the nearest populated areas.

 

With the voices of: Nikola Rahnev – volunteer, creator of „Gorata.bg“, Victoria Andonova – volunteer and initiator of a tree planting campaign in Blagoevgrad, Paulo Lucas from the Portuguese environmental association „Nula“.

 

 

Слушайте и тук:
Споделете
Копирайте и поставете този код в сайта си, за да го вградитe:
ПРЕГЛЕД: