Green deal podcast

Бъдещето на централите на биомаса в рамките на Зелената сделка – еп 32

Пусни

Автор: Емил Костов

Централите за производство на енергия, използващи биомаса, заемат все още твърде малък дял в сегмента на възобновяемите източници в България. Инвеститорите се оплакват от недостатъчни преференциални цени на изкупуване, а еколозите предупреждават в бъдещото развитие на сектора да се планира все повече използването на растителните остатъци от земеделието, а не толкова на горската дървесина.

 

Споделете
Открийте ни и в: